THE HAUTE : Super Luxury Residence - thehaute.com

THE HAUTE : Super Luxury Residence

THE HAUTE : Residence Floors
THE HAUTE : Residence Floors
September 24, 2019
THE HAUTE : RESIDENCE AT NIGHT
THE HAUTE : Semi-Detached House
September 24, 2019
THE HAUTE : Super Luxury Living

THE HAUTE : Super Luxury Living

เดอะโฮท กาญจนาฯ-สาทร : ออฟฟิศเรสซิเดนซ์ 5 ชั้น ถูกออกแบบภายใต้แนวความคิดของสถาปัตยกรรมแบบยั่งยืน โดยการคำนึงถึงการทดแทนพื้นที่สีเขียวให้กลับคืนสู่สาธารณะ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนเมืองให้ได้สัมผัสกลิ่นอายของธรรมชาติ ไปพร้อมๆกับอาคารที่มีการจัดวางผังอย่างลงตัวในการแทรกพื้นที่สีเขียวเข้าสู่ภายใน เพื่อให้ทุกส่วนของอาคารอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ หลีกหนีความวุ่นวายของบริบทโดยรอบ เสมือนเป็น Private Oasis ที่เป็นหัวใจหลักของโครงการ โดยผู้ออกแบบได้นิยามคำว่า Oasis นี้ เนื่องมาจากการมองเห็นว่าวิธีของคนในเมืองในปัจจุบันต้องอยู่กันอย่างหนาแน่นในป่าคอนกรีต ซึ่งทำให้วิถีชีวิตได้ห่างจากธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆ ตามข้อจำกัดด้านพื้นที่ดิน เวลา และอาชีพ แนวความคิดเรื่อง Oasis นี้จึงได้ถูกประยุกต์เข้ากับงานออกแบบเพื่อดึงธรรมชาติกลับเข้ามาสู่การใช้ชีวิตประจำวันให้ได้มากที่สุด