Project - thehaute.com

Project

THE HAUTE
THE HAUTE : Detached House
September 24, 2019
THE HAUTE : Residence Floors
THE HAUTE : Residence Floors
September 24, 2019

THE HAUTE PROJECT

การเลือกใช้ระแนงอะลูมิเนียมและผนังตกแต่งลายหินในการสร้างความเป็นส่วนตัวจากเพื่อนบ้านโดยรอบ เนื่องจากหน้าอาคารแต่ละหลังหันหน้าชนกัน ผู้ออกแบบจึงพยายามวางตัว Façade อาคารให้มีช่องเปิดที่เหลื่อมกัน ทำให้แต่ละอาคารจะไม่ถูกรบกวนกันทางสายตา อีกทั้งงานออกแบบยังคำนึงถึงการยืมพื้นที่สวนของอาคารฝั่งตรงข้ามมาเป็นส่วนหนึ่งของอาคารด้วย โดยการวางหน้าต่างให้ตรงกับกระบะต้นไม้ของบ้านฝั่งตรงข้าม