THE HAUTE : Entrance Gate - thehaute.com

THE HAUTE : Entrance Gate

THE HAUTE : Private Oasis
THE HAUTE : Private Oasis
September 24, 2019
THE HAUTE : Semi-Detached House
THE HAUTE : Semi-Detached House
September 24, 2019
THE HAUTE : Entrance Gate

THE HAUTE : Entrance Gate Office Residence

ด้านหน้าโครงการ “เดอะโฮท กาญจนาฯ-สาทร” แสดงบรรยากาศของการออกแบบที่ลงตัวของหน้าตาอาคารที่ดูทันสมัย แต่แฝงด้วยความเป็นส่วนตัวสูงสุดและอยู่ได้อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ
การเลือกใช้ระแนงอะลูมิเนียมและผนังตกแต่งลายหินในการสร้างความเป็นส่วนตัวจากเพื่อนบ้านโดยรอบ เนื่องจากหน้าอาคารแต่ละหลังหันหน้าชนกัน ผู้ออกแบบจึงพยายามวางตัว Façade อาคารให้มีช่องเปิดที่เหลื่อมกัน ทำให้แต่ละอาคารจะไม่ถูกรบกวนกันทางสายตา อีกทั้งงานออกแบบยังคำนึงถึงการยืมพื้นที่สวนของอาคารฝั่งตรงข้ามมาเป็นส่วนหนึ่งของอาคารด้วย โดยการวางหน้าต่างให้ตรงกับกระบะต้นไม้ของบ้านฝั่งตรงข้าม
ทั้งนี้ตัวแผง Façade เหล่านี้ยังสามารถช่วยลดความร้อนจากแสงแดดที่เข้าสู่ตัวอาคาร ทำให้เกิดเงาและมิติแห่งการใช้พื้นที่ที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะของโครงการ โดยที่ช่อง Façade เหล่านี้ได้ถูกออกแบบเพื่อให้ลมยังสามารถผ่านเข้าสู่พื้นที่ภายในได้โดยสะดวกพร้อมกับปริมาณแสงธรรมชาติที่เหมาะสมแก่ทั้งการทำงานและอยู่อาศัย นำไปสู่การประหยัดพลังงานของระบบปรับอากาศและไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี สอดแทรกไปกับต้นไม้ที่ถูกจัดวางให้กระจายตัวอยู่บนอาคาร ที่นอกจากจะช่วยเพิ่มความเย็นและร่มเงาให้กับตัวอาคารแล้ว ยังเป็นทัศนียภาพให้กับผู้อยู่อาศัย และเพื่อนบ้านโดยรอบในโครงการได้โดยไม่สูญเสียความเป็นส่วนตัวซึ่งกันและกัน เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแนวตั้งอีกทางหนึ่ง