Double Volume Private Living - thehaute.com

Double Volume Private Living

Private Living
March 8, 2019
Super Luxury Bathroom
March 8, 2019

Double Volume Private Living

Double Volume Private Living (with semi-outdoor) พื้นที่พักผ่อนส่วนตัวที่เชื่อมโยงธรรมชาติในรูปแบบ Private Oasis สำหรับการออกแบบพื้นที่โซนพักอาศัยในชั้น 4-5 เป็นการออกแบบพื้นที่ภายในบ้านที่คำนึงถึงปัจจัยแสงธรรมชาติ ทิศทางลมและการถ่ายเทอากาศ และระบายพลังงานความร้อนภายในบ้านที่ดี ส่งผลต่อการอยู่อาศัยของคนภายในบ้าน เปิดมุมมองพื้นที่สีเขียวจากภายในบ้าน สามารถเพิ่มสัมผัสความผ่อนคลายให้กับเวลาในการพักผ่อน รวมทั้งในเรื่องของการยกห้องนั่งเล่นมาอยู่ในพื้นที่ในมุมสูงคือการเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับครอบครัวได้มากขึ้น ใช้ชีวิตสัมผัสกับธรรมชาติโดยไม่สูญเสียความเป็นส่วนตัวจนทำให้ลืมไปเลยว่าอยู่บนพื้นที่ธุรกิจ ทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างลงตัวเป็นสัดส่วนที่สมดุลย์