Conceptual Design - thehaute.com

Conceptual Design

สถาปัตยกรรมโดดเด่น ด้วยระแนง
และผนังลายหินธรรมชาติ

การเลือกใช้ระแนงอะลูมิเนียมและผนังตกแต่งลายหิน
ธรรมชาติในการสร้างความเป็นส่วนตัวจากเพื่อนบ้านโดยรอบ ด้วยการจัดวางตัวอาคารที่หันหน้าเข้าหากันผู้ออกแบบจึง
จัดวาง Facade ของอาคารให้มีช่องเปิดที่เหลื่อมกัน ทำให้
แต่ละอาคารจะไม่ถูกรบกวนกันทางสายตาอีกทั้งงานออกแบบ
ยังคำนึงถึงการยืมพื้นที่สวนของอาคารฝั่งตรงข้ามมาเป็น
ส่วนหนึ่งของอาคารด้วยโดยการวางหน้าต่างให้ตรงกับกระบะต้นไม้ของบ้านฝั่งตรงข้าม

sfdsfdsfsdfdsfsdfs

สร้างอารมณ์อิสระ โดยไม่สูญเสีย
ความเป็นส่วนตัว

Facade เหล่านี้สามารถช่วยลดความร้อนจากแสงแดดที่เข้าสู่ตัว
อาคารทำให้เกิดเงาและมิติแห่งการใช้พื้นที่ที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษ
เฉพาะของโครงการ อากาศสามารถผ่านเข้าสู่พื้นที่ภายในได้สะดวก
ปริมาณแสงธรรมชาติที่เหมาะสมแก่ทั้งการทำงานและอยู่อาศัย
สอดแทรกไปกับต้นไม้ที่ถูกจัดวางให้กระจายตัวอยู่บนอาคารเป็น
ทัศนียภาพให้กับผู้อยู่อาศัย และเพื่อนบ้านโดยรอบในโครงการได้
โดยไม่สูญเสียความเป็นส่วนตัวซึ่งกันและกัน

PRIVACY SCREEN
AND SUN PROTECTION

การจัดการแสงธรรมชาติได้อย่างพอดี ทำให้เกิดการถ่ายเท
ความร้อนและป้องกันแสงแดดอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบ
Green Building ที่ประหยัดพลังงานเพราะพื้นที่ภายในไปร้อน มีพื้นที่รับแสงธรรมชาติที่พอเหมาะรู้สึกสดชื่น ลดการเปิดไฟส่อง
สว่างในช่วงกลางวัน ประหยัดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังรู้สึกผ่อนคลาย
และอิ่มเอมกับสิ่งแวดล้อม

GREEN SPACE
AND VENTILATION

ช่อง Facade เหล่านี้ได้ถูกออกแบบเพื่อให้ลมสามารถผ่านเข้าสู่
พื้นที่ภายในได้โดยสะดวกนำไปสู่การประหยัดพลังงานของระบบปรับอากาศและไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี ทำให้ผู้อยู่อาศัยได้รับความรู้สึกสดชื่นผ่อนคลาย ระบายความร้อนสะสมภายในตัวอาคารได้เป็น
อย่างดี ส่งเสริมจินตนาการและความสดชื่นสร้างสรรได้ทั้งวัน